prettig kennismaken

Het is vervelend wanneer uw factuur voor het verrichten van werkzaamheden of leveren van producten onbetaald blijft. U belt en mailt met uw klant, maar er volgt geen betaling. Laat mij u helpen!

effectieve aanpak

Geen enkel dossier en geen enkele vordering is hetzelfde. Bij het incasseren van uw openstaande post(en) verdient iedere zaak een aanpak op maat. Soms is een ferme behandeling nodig, maar heeft een minnelijke oplossing uw voorkeur en zit uw klant (tijdelijk) krap bij kas, dan kan het treffen van een betalingsregeling uitkomst bieden. Laat mij uw zaken behandelen en u per dossier adviseren. Dat u te maken hebt met een juridisch professional wordt onderstreept door mijn persoonlijke lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs.

kosten

Schuldeisers zijn zich vaak niet of onvoldoende bewust van de kosten die aan hen in rekening worden gebracht, indien zij een vordering uit handen geven ter incasso. Naar mijn overtuiging vloeit die onduidelijkheid onder meer voort uit de vele soorten kosten, zoals: abonnementskosten, registratiekosten, bureau- en dossierkosten, informatiekosten en buitengerechtelijke incassokosten of (doorgaans) een combinatie daarvan.

Het meest gangbare tarief is gebaseerd op een percentage van het te incasseren bedrag (15%) te vermeerderen met andere bijkomende kosten. Tip: pas goed op bij zogenaamde no-cure-no-pay incasso; naar mijn overtuiging wekt dat verkeerde verwachtingen. Niemand werkt voor niks!

transparant

Ik werk niet met incassoprovisie en verleen mijn diensten en werkzaamheden tegen een helder en transparant uurtarief. Eventueel geïncasseerde rente én buitengerechtelijke kosten komen toe aan de opdrachtgever! Het kan dus zo zijn dat een onbetaalde vordering u geld oplevert, in plaats dat het geld kost. U leest hier meer over onder het kopje heldere tarieven. Wist u dat ik een dossier bij algehele betaling diezelfde dag afreken en het geld de volgende dag naar u overmaak?

Met deze website probeer ik u zo helder mogelijk te informeren over de diensten die ik u kan aanbieden. Mocht u nog vragen hebben of een vrijblijvend gesprek op prijs stellen, neemt u dan contact met mij op (via menu knop contact). Ik denk graag met u mee!

Mark van Schie.
lid van de NVRA

Ervaring
Na de HBO studie Management, Economie en Recht te hebben afgerond (2003), heeft Mark van Schie de opleiding HBO Rechten tevens “de opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarder” gevolgd. Ook die opleiding is met succes afgesloten (2007) om vervolgens enkele jaren werkzaam te zijn als toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder. Mark van Schie (ondernemer en lid van de NVRA) heeft als incassospecialist meer dan 15 jaar ervaring in de gerechtsdeurwaarders- en incassopraktijk.