heldere tarieven

Mijn werkzaamheden verricht ik tegen een uiterst concurrerend tarief van € 95,00 exclusief btw per uur. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog uw vordering is! Alleen de tijd die ik besteed aan het incasseren van vorderingen, het ondersteunen van de debiteurenadministratie, adviseren in juridische geschillen en/of het voeren van gerechtelijke procedures wordt in rekening gebracht.

U weet altijd welke kosten u in rekening gebracht zult krijgen; dat zijn pas heldere afspraken! Mocht ik bijvoorbeeld met één uur werk voor u een bedrag ad € 10.000,00 heb geïncasseerd, dan belopen mijn kosten (dus) € 95,00 exclusief btw. U hoeft mij, in tegenstelling tot veel andere incassogemachtigden, géén 15% (!!) over het geïnde bedrag te betalen.

Bij het incasseren van uw vorderingen, tracht ik -tenzij u anders instrueert- zoveel mogelijk kosten te verhalen op de wederpartij. Als uitgangspunt neem ik de Wet incassokosten, de rentevergoeding waar u aanspraak op kunt maken en eventuele verschotten (*). Aangezien ik met u afwikkel op basis van mijn uurtarief, is het geen uitzondering dat een aanvankelijk onbetaalde vordering juist ‘extra’ geld oplevert.

Naar mijn overtuiging is het beter op voorhand duidelijk te zijn over de kosten, dan u achteraf te verrassen met een declaratie die u niet had verwacht. Mocht u vragen hebben over de tarifering of wilt u de mogelijkheden bespreken in het kader van een of meer openstaande vordering(en)? Neemt u gerust contact met mij op.

 

(*) Verschotten
Het kan voorkomen dat ik, voor u, gebruik dien te maken van diensten van derden die daarvoor een vergoeding vragen. Denk hierbij aan uittreksels uit het Handelsregister en het Kadaster, het versturen van een aangetekende brief of griffierecht en deurwaarderskosten. Dit worden verschotten genoemd, die 1-op-1 aan u in rekening worden gebracht. Uiteraard tracht ik deze verschotten zoveel mogelijk op de debiteur te verhalen. Overigens heb ik met deurwaarders in den lande gunstige afspraken gemaakt, waar ik u graag meer over vertel.