verfrissend

Met INcompanyCASSO verzorg ik de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van openstaande vorderingen en verricht ik juridische (advies-)werkzaamheden. Waarom ook u kiest voor mijn diensten, licht ik graag toe aan de hand van enkele sleutelwoorden:

korte lijnen

U wordt niet pas geholpen na het invoeren van uw klantnummer en hoeft ook niet telkens aan een andere medewerker uw verhaal uit te leggen. U schrijft, mailt en belt met mij en ik ben van alle dossiers op de hoogte. Deze korte lijnen bevorderen snel overleg en advies op maat.

relatiegericht

U kunt erop vertrouwen dat ik mij zal inspannen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen, zonder afbreuk te doen aan uw relatie met de debiteur. De beste oplossingen zijn die waar u en de wederpartij zich allebei in kunnen vinden.

afdracht ontvangen gelden

Bij veel incassogemachtigden wacht u lang alvorens een geïncasseerde zaak wordt afgerekend én nog langer voordat het u toekomende bedrag wordt uitbetaald. Ik reken een zaak na volledige betaling diezelfde dag met u af en maak een dag later het geld aan u over. Gewoon zoals het hoort.

innen huurpenningen

Verhuurt u onroerende zaken en merkt u dat uw huurders niet (meer) zo stipt betalen? Laat mij u helpen met het innen van uw huurpenningen. U kunt zich zo de tijd en energie besparen en weet dat betalingen in de gaten worden gehouden en maatregelen worden genomen bij wanbetaling. Ik leg het u graag uit!

faillissementen

Hoe gaat u om met vorderingen waarbij uw klant failliet is gegaan of in de wettelijke schuldsanering terecht is gekomen? Boekt u de vordering gelijk af? Juist bij de afwikkeling van faillissementen kan de schade nog beperkt worden. Van belang is uw vordering zo snel mogelijk in te dienen bij de curator, hetgeen ik ook voor u kan doen. Het zou voor mij niet de eerste keer zijn dat een opeisbare vordering geheel voldaan wordt, omdat de failliet in verzet komt tegen de faillietverklaring. Daarnaast kan het zo zijn dat u zaken aan de failliet hebt verkocht en geleverd waarbij u aanspraak kunt maken op een eventueel eigendomsvoorbehoud. Mocht u het geleverde terug krijgen, dan kunt u het in ieder geval aan een ander verkopen (die hopelijk wel betaalt)!

De aanpak en benadering van INcompanyCASSO op het gebied van het incasseren van vorderingen en verlenen van diensten is verfrissend, doeltreffend en bovenal klaar voor de 21e eeuw!